Chào mừng bạn đến với App Live Show!

Trước khi sử dụng website App Live Show, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng sau đây. Việc truy cập và sử dụng website này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu ra.

1. Giới thiệu

 • Website App Live Show (sau đây gọi tắt là “App live 18+”) là nơi cung cấp dịch vụ phát sóng trực tiếp (live show) cho phép người dùng tương tác với nhau thông qua video, âm thanh và tin nhắn.
 • Website được sở hữu và vận hành bởi appliveshow.net .

2. Tài khoản người dùng

 • Để sử dụng Website, bạn cần tạo một tài khoản người dùng.
 • Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình và không được chia sẻ với bất kỳ ai.
 • Công ty có quyền hủy bỏ tài khoản của bạn nếu vi phạm các điều khoản sử dụng.

3. Nội dung

 • Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả nội dung mà bạn đăng tải lên Website.
 • Nội dung đăng tải phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các chuẩn mực đạo đức xã hội.
 • Công ty có quyền xóa bỏ nội dung vi phạm các quy định này.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

 • Mọi nội dung trên Website, bao gồm logo, hình ảnh, video, âm thanh và văn bản, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Công ty hoặc bên thứ ba.
 • Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Website mà không có sự cho phép của Công ty.

5. Trách nhiệm

 • Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn hại nào phát sinh từ việc sử dụng Website.
 • Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hành vi của mình trên Website.

6. Thay đổi điều khoản sử dụng

 • Công ty có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào.
 • Bạn nên thường xuyên kiểm tra các điều khoản sử dụng để cập nhật những thay đổi mới nhất.

7. Giải quyết tranh chấp

 • Mọi tranh chấp liên quan đến việc sử dụng Website sẽ được giải quyết theo pháp luật Việt Nam.

8. Liên hệ

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản sử dụng, vui lòng liên hệ với Công ty qua email [ [email protected] ].

Cảm ơn bạn đã sử dụng Website App Live Show!